External legal counselling service

Wanneer in-house counselling  voor u eigenlijk “iets te veel van het goede” is en u liever ad hoc en van geval tot geval wilt beoordelen wanneer u een beroep wilt doen op onze expertise, bieden wij u graag external  counselling on demand. U kunt dan telkens wanneer het u uitkomt laagdrempelig beroep doen op onze diensten, wij staan op afroep (on demand) voor u klaar. Voor deze service rekenen wij u een vaste basisfee.

Binnen deze service kunt u telefonisch of per e-mail korte juridische vragen stellen die in beginsel uiterlijk de volgende werkdag worden beantwoord. In een aantal gevallen zult u aan de hand van dit eerste antwoord zelf in staat zijn het probleem (verder) op te lossen. U bespaart daarmee de kosten van een adviseur.

In een aantal andere gevallen zal het antwoord u een eerste inschatting en indicatie geven van de mogelijkheden, zodat u aan de hand daarvan een afweging kunt maken of nadere advisering gewenst is. Wanneer u nader advies wenst zal dit in nauw overleg met u en toegesneden op de actuele vraag worden opgezet en uitgewerkt op regiebasis. Ook daarbij wordt van tevoren steeds, al dan niet gefaseerd een kosteninschatting gemaakt en waar mogelijk worden vaste tarieven gehanteerd. Zo weet u vooraf [zo veel mogelijk] waar u aan toe bent.

In combinatie met deze service heeft u toegang tot model/ standaard documenten en ontvangt u onze maandelijkse ‘newsalerts’ met nuttige tips en informatie.