Yulan Weeres

Y. (Yulan) Weeres
Y. (Yulan) WeeresLegal assistant/office manager

Y. (Yulan) Weeres is legal assistant/office manager bij Joint Forces Legal te Rotterdam. Zij is student Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Tevens maakt zij onderdeel uit van het Erasmus Honours Law College, een extra curriculair programma voor excellente studenten met hoge studieresultaten. Dit programma biedt extra modules en cursussen aan ter verdieping en verbreding van de rechtenstudie.

Daarbij is Yulan ook actief in de symposiumcommissie, welke een jaarlijks symposium organiseert met bekende sprekers uit het vakgebied.